Regulamentului privind serviciul newsletter

§ 1. [Prevederi generale]

 1. Prezentul Regulament al Serviciului de Newsletter, denumit în continuare Regulament, determină principiile și condițiile de utilizare a serviciului de newsletter, denumit în continuare Serviciu, prestat de societatea Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., sediul societății : 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, Polonia; adresa pentru corespondență: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, Polonia, denumită în continuare Prestator.

 2. Prezentul Regulament se adresează Utilizatorilor Serviciului care sunt atât consumatori, cât și antreprenori. Prevederile prezentului Regulament nu sunt destinate să excludă sau să limiteze drepturile consumatorilor care le sunt conferite pe baza dispozițiilor legale obligatorii - orice îndoieli posibile se consideră favorabile consumatorului. În cazul neconcordanței prevederilor prezentului Regulament cu dispozițiile menționate mai sus, aceste dispoziții sunt preponderente.

 3. Serviciul este prestat în rețeaua Internet pe teritoriul Republicii Polone.

 4. Pentru a beneficia de Serviciul, este necesar accesul la Internet și o adresă de e-mail, dar nu este necesară îndeplinirea cerințelor tehnice specifice, în afară de condiția de a dispune de un sistem de operare standard și un browser web standard.

 

§ 2. [Obiectul Serviciului]

 1. Obiectul Serviciului constă în trimiterea informațiilor către Utilizator sub formă de scrisoare electronică (e-mail),denumită în continuare „Newsletter”, la adresa de e-mail furnizată în prealabil de Utilizator (adresa de e-mail).

 2. Informațiile transmise în Newsletter pot avea caracter de marketing, precum și natură informațională, în special, acestea pot fi informații despre produse sau servicii (de exemplu, instruiri) oferite de Prestator, inclusiv noutăți din oferta de produse și promoții curente, evenimente organizate, campanii promoționale, de asemenea, Newsletter-ul poate conține referințe la materiale de presă, articole din ziare etc. despre Prestator și link-uri către site-urile web ale brandurilor Prestatorului.

 3. Încheind un contract de prestare a Serviciului cu Prestator, Utilizatorul pune la dispoziția adresa sa de e-mail, indicată în formularul de înregistrare pentru a primi mesajele menționate în prevederile de mai sus.

§ 3. [Condiții de beneficiere de Newsletter]

 1. Serviciul de Newsletter este gratuit.

 2. Serviciul poate fi utilizat de orice persoană care indică adresa sa de e-mail pe site-ul web în domeniul www.vidaron.pl/newsletter în partea referitoare la Newsletter, apoi face clic pe butonul „Salvare”. Făcând clic pe butonul indicat, adresa de e-mail furnizată este trimisă către Prestator activând astfel prestarea Serviciului.

 3. Prestarea Serviciului începe din clipa încheierii contractului de utilizare a Serviciului, adică după citirea prezentului Regulament și în momentul marcării checkbox-ului pe site-ul vidaron.pl/newsletter privind citirea și acceptarea condițiilor de prestare a serviciului și după efectuarea operaților descrise la alin. 2 de mai sus.

 4. Beneficiind de Serviciul, Utilizatorul este obligat să se abțină de la furnizarea de conținut ilegal, în special în ceea ce privește furnizarea datelor terților fără acordul persoanelor autorizate.

 5. Fiecare mesaj trimis în cadrul Serviciului constituie o operă în sensul legii dreptului de autor și este protejat de lege. Orice copiere, modificare și utilizare contrară destinației sau fără consimțământul Organizatorului poate constitui o încălcare a legii.

 6. Din momentul începerii utilizării serviciului de Newsletter, Utilizatorul este obligat să respecte prezentul Regulament.

 

§ 4. [Durata serviciului de Newsletter]

 1. Acordul privind utilizare a Serviciului se încheie pe o perioadă nedeterminată.

 2. Utilizatorul are dreptul de a rezilia acordul privind utilizarea Serviciului. Rezilierea produce efect imediat.

 3. Persoana care beneficiază de Serviciul reziliază acordul de utilizare a acestui serviciu, trimițând o declarație privind acest subiect la adresa de e-mail marketing@sniezka.com, prin poștă la adresa Prestatorului de Serviciu, indicată la § 1 din Regulament sau făcând clic pe un link special din Newsletter, destinat încetării prestării de Serviciu.

 4. Prestatorul poate suspenda sau încheia prestarea Serviciului după notificarea Utilizatorilor la adresele de e-mail furnizate de aceștia.

 5. Prestatorul are dreptul de a elimina o adresă de e-mail incorectă sau inexistentă, furnizată de Utilizator.

§ 5. [Date cu caracter personal]

 1. Prestatorul este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în scopul furnizării Serviciului.

 2. Informațiile detaliate cu privire la regulile de prelucrare a datelor de către Prestator se află la adresa www.vidaron.pl/newsletter.

§ 6. [Reclamațiile și modificările Regulamentului]

 1. Reclamațiile privind Serviciul trebuie trimise la adresa de e-mail marketing@sniezka.com, prin poștă direct la adresa Prestatorului.

 2. Reclamația trebuie să includă datele persoanei care a depus reclamația, necesare pentru a-i trimite informații despre rezultatul examinării reclamației, și o descriere în ce constau neregulile din Serviciu și care sunt așteptările referitor la soluționarea reclamației.

 3. Prestatorul examinează reclamația în termen de 14 zile de la data de primire.

 4. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul în cazul apariției unui motiv important înțeles ca (catalog închis):

  1. modificarea modului de prestare a serviciului din motive tehnice sau tehnologice;

  2. modificarea dispozițiilor legale care reglementează comercializarea Produselor sau furnizarea serviciilor pe cale electronică de către Prestator, care afectează drepturile și obligațiile reciproce specificate în acordul încheiat între Utilizator și Prestator sau o modificare a interpretării dispozițiilor legale menționate mai sus, ca urmare a hotărârilor judecătorești, deciziilor, recomandărilor sau instrucțiunilor autorităților sau organelor competente în acest domeniu;

  3. modificarea modului de prestare a serviciului exclusiv din motive tehnice sau tehnologice;

  4. modificarea domeniului sau prestării de servicii la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi funcții sau servicii, modificarea sau retragerea de către Prestator a funcționalităților sau serviciilor existente cuprinse în Regulament.

 5. În cazul unei modificări din Regulament, Prestatorul va pune la dispoziție textul unificat al Regulamentului, publicându-l pe site-ul web

 6. Modificările Regulamentului sunt obligatorii din momentul în care sunt indicate în mod expres și afișate pe site-ul web al Prestatorului.

§ 7. [Prevederi finale]

 1. Prezentul Regulament intră în vigoare cu data de 28.10.2019.

 2. În cazul problemelor care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se aplică legislația generală în vigoare.